Klacht indienen

Heeft u een klacht, suggestie of opmerking over een graffiti bedrijf of artiest dan horen wij dat graag.
Als definitie van een klacht zien wij iedere uiting van onvrede of ontevredenheid bijvoorbeeld over een geleverde dienst of product of ontbrekende service. U kunt uw klacht of opmerking eenvoudig melden via onderstaand formulier waarna wij deze zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Uw voor- en achternaam

Uw e-mail adres

Uw woonplaats

U heeft een klacht en/of opmerking over een
Graffiti bedrijf
Graffiti artiest
Niet van toepassing of onbekend

Wat is de betreffende (bedrijfs/handels) naam

Wat is de kern van uw klacht
Werkzaamheden zijn niet geleverd/uitgevoerd conform afspraak
Tijdens werkzaamheden is er schade ontstaan
Kwaliteit van uitgevoerde werkzaamheden is ondermaats
Overeengekomen onderhoud wordt niet uitgevoerd

Is bij u bekend of bovenstaande lid is van het Overkoepelend Graffiti Orgaan Benelux
Ja, deze is lid
Nee, geen lid of niet bekend

Geef een duidelijke omschrijving van uw klacht