Doelstelling

Het Overkoepelend Graffiti Orgaan Benelux heeft de hieronder genoemde doelstellingen:

  • De professionele graffiti kunstenaar scheiden van de hobbyist
  • De kwaliteit van graffiti gerelateerde diensten waarborgen en verbeteren
  • Het stimuleren van innovatie en het delen van kennis
  • Leden voorzien van informatie en bijscholing
  • Profilering van aangesloten bedrijven bij multinationals en overheid
  • Het publieke beeld van graffiti in samenleving positiveren
  • Functioneren als aanspreekpunt voor eventuele klachten
  • Functioneren als algemeen kenniscentrum